Kontich-Waarloos vroeger & nu


Kroniek van een verdwenen handel:
ijzer- en pottenwinkel Alice Liekens

Achter Kontich wonen ook mensen, en zelfs heel interessante! Zo heb je in Waarloos op de hoek van de Grote Steenweg (nummer 47) en de Ferdinand Maesstraat het zeer oude en vermaarde handelspand van de familie Nevens-Liekens. Het sloot de deuren in 2010 en staat nu desolaat te wachten op een nieuwe bestemming.

Volgens geschiedkundige gegevens was er begin 1700 een Franse school gehuisvest. Later werd het een brouwerij-smederij en daarna café met feestzaal, de Volkslust. Onder het nog bestaande podium bevinden zich grote waterputten in de kelder, die dienden voor de bierproductie en ze stonden nooit droog.

 

De kinderen Nevens vertellen over overgrootvader Philip Liekens, die smid en cafébaas was. Zijn zoon Constant nam de zaak over. De zaal was een echte trekpleister voor kermisbals, revues en toneelopvoeringen. Polyvalent avant la lettre! Tijdens de oorlogsjaren van ’40 werden zaal en café opgeëist door achtereenvolgens het Belgische, Duitse en Engelse leger. Met de dochter van een Engelse soldaat heeft de familie nog steeds contact. Na de oorlog startte grootvader Liekens ook met de verkoop van landbouwmachines en betrok zijn schoonzoon Leon Nevens mee in de zaak. Na het overlijden van Constant hebben Leon en Alice de zaak verder gezet.

Café en feestzaal "De Volkslust"


De smidse stopte toen medewerker-smid nonkel Gust Peeters met pensioen ging. In de jaren 1948-50 werd de cafétraditie verbroken, en kwam er de “ijzerwinkel”. Want grootmoeder Anna en de twee dochters Mathilde en Alice hielden niet graag café, en op een dag lieten ze de tapkranen gewoon leeglopen!

In 1956, het jaar dat grootvader overleed, nam zijn dochter Alice de handel in huishoudartikelen waar. Met een ruime keuze aan potten en pannen, serviezen, bestek en allerhande landbouwgerei: harken, spaden, rieken, gaffels, truwelen,

 

Tappen

beitels, hamers, omheining- en prikkeldraad. Ook wasmachines, drogers, duveltjes (kachels) en cuisinières (fornuizen). De vijzen, krammen en spijkers waren per stuk verkrijgbaar en werden volgens gewicht verkocht! Een tijd kon je er ook huwelijkslijsten leggen. Zaken met leveranciers en klanten werden vaak in de huiskamer afgehandeld. Tractoren werden verkocht terwijl ze aan tafel boterhammen met spekvet aten.

Leon Nevens was een fervent topsporter. Hij werd geselecteerd voor de Olympische Spelen van Helsinki (1952), maar wegens ziekte heeft hij niet kunnen meedoen. Later slaagt zijn zoon Marc er in 1976 wel in. In Montréal wordt hij halve finalist in de 1500 meter.

Na het overlijden van vader Leon in 1992 deed Alice prompt verder. De drie kinderen Marc, Peter en Ann hielpen sporadisch. Alle mogelijke onderdelen vond je bij Alice. Ik kon er terecht toen ik de rooster van mijn Weck-ketel moest vervangen: het stuk bleek nergens anders vindbaar! Zij dook in haar zaaldepot en toverde triomfantelijk het gevraagde op de toog, blij een mens te kunnen voorthelpen!

 

Moemoe en tante Titi; verkoop buiten
tijdens de kermis

Ook na de sluiting kwamen er nog klanten langs de achterdeur, voor wat ijzerdraad, een mollenklem of een muizenval. De leeftijd begon door te wegen. Alice overleed op 24 januari 2012. Winkelierster in hart en nieren, hield zij tot haar 84e haar gekende zaak open. Het pand werd verkocht aan apothekeres Marleen Nijs, die binnenkort aan de verbouwing zal beginnen.

Terwijl ik nu in het lege gebouw tuur, de kartonnen dozen en planken observeer, het vermemelde podium en de kuip van de vroegere dansvloer zie, hoor ik en sourdine de tonen van een Wurlitzer-orgel. Als een tableau vivant zie ik het gewriemel van dampend-zweterige en dansende dorpelingen bij de tonen van een polka, kadril of wals-musette. Verdwenen nostalgie uit café De Volkslust...

Tekst: Jaklien Onzia en redactie. Info en foto’s: Marc Nevens en familie.
Uit: KONTICH WAARLOOS Hier en Nu, september 2013.

HOME

Created: 06/11/2013
© 2003 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden