Kontich-Waarloos vroeger & nu


Altena: speeltuin, klooster… en nu?

Over het oude klooster van Altena heb ik het al eerder gehad, nu gaat het over een klein stuk van het grote domein, maar voor veel min of meer oude Kontichnaars wel van grote emotionele waarde. Welke heerlijke vakantiedagen hebben we daar niet gesleten! Dat hadden we te danken aan de zusters Dienstmaagden der Heilige Harten van Jezus en Maria. Alleen waren wij ons niet bewust van die indrukwekkende naam van hun orde…

De nonnetjes hadden eigenlijk al lang een kleine speeltuin voor de leerlingen van de school. Die werd vervangen door een grote speeltuin waar elk kind kon opgevangen worden tijdens weekends en vakanties. Hij werd geopend op 1 mei 1961 en kreeg al vrij snel het bezoek van hele groepen leerlingen van scholen uit de regio en vaak van veel verder die de namiddag van een schoolreisje in de speeltuin doorbrachten. Op de oude postkaarten kan je de toen klassieke houten en metalen toestellen herkennen – wip, schuif af, schommel (touter in Kontich), carrousel, mini-paardenmolentje – dikwijls meer het resultaat van goedbedoelde huisvlijt dan van industriële of op veiligheid gebaseerde productie.


 
Het beeld van autocars langsheen de Antwerpsesteenweg is voor veel Kontichnaren een bekend gezicht. Boer Crauwels reed voor een kleine bijdrage met paard en kar de kinderen rond op het domein. Op drukke dagen bakten de zusterkes verse frieten. En in het paviljoen (links op de oude foto) konden de ouders rustig een ijsje snoepen of een trappist drinken.

Jammer genoeg diende deze speeltuin te sluiten toen er minder en minder valide zusters overbleven en de vergoedingen voor steeds meer lekenpersoneel de pan uitswingden. Ook de toenemende overheidsbemoeienissen zijn hier zeker niet vreemd aan geweest. De speeltuin ging onherroepelijk dicht in 1986 en op dit afgebakende speeltuinperceel verrees in 1989 het nieuwe klooster, de laatste bouwprestatie van de Dienstmaagden van de H.H. Harten te Kontich. Hun school kreeg na de pensionering van de laatste zuster-directrice Aleydis lekendirecteurs, niet vooraleer de nieuwbouwplannen voor meer klaslokalen en een grote feestzaal konden gerealiseerd worden. Dit laatste onder het toeziend oog van de raad van bestuur waarin de zusters vertegenwoordigd bleven, samen met een aantal Kontichse notabelen.

En nu hebben de laatste nonnen het klooster verlaten. De oudste worden nu vertroeteld in Antwerpen, in een omgeving die aangepast is aan hun behoeften. Zuster Aleydis kon het niet over haar hart krijgen om haar geliefde Kontich te verlaten: zij blijft dicht bij haar oud-leerlingen en –collega’s wonen op een gezellig appartement in de Hofstraat. En De Hazelaar heeft beloofd om aan het voormalige klooster een zinvolle bestemming te geven.

Tekst: Frank Hellemans en Paul Wyckmans. Foto’s: Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich.
Uit: KONTICH WAARLOOS Hier en Nu, september 2010.

HOME

Created: 28/09/2010
© 2003 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden