De Blauwesteenbossen

Geen boom te zien op de oude foto. Wel op de recente, maar toch niet genoeg om van een bos te spreken… En toch zaten we hier vroeger te midden van de bossen.  Ach, dit is de prijsvraag niet: deze plek is immers te moeilijk om te lokaliseren. Zal ik het maar meteen verklappen?  De Duffelsesteenweg, vlak tegenover de Pronkenbergstraat.

Het hoeveke van de Ruyssers, ca 1972

Daar begint de Singel, de weg die nu toegang biedt tot het industrieterrein Blauwe Steen. Eerst was daar alleen de Grand Bazar gevestigd (nu Carrefour), de andere bedrijven kwamen er stelselmatig bij. En om het gebied te ontsluiten, moest het bouwvallige boerderijtje verdwijnen. “Het hoeveke van de Ruyssers”, zo schreef mijn vader op de achterkant van de foto, die hij nam rond 1972. Je kijkt in de richting van het dorpscentrum.

Vandaag ziet alles er veel netter uit: je ziet een flink stuk van het gazon voor garage Willy en er staat een cabrio te wachten voor het rode licht. Net op de plek waar vroeger het keukentje van de hoeve was!

Kruispunt Duffelsesteenweg-Singel, waar ooit het hoeveke van de Ruyssers stond (2008)

De naam “Singel” (vastgelegd in 1988) verwijst naar een van de talrijke adellijke landgoederen die Kontich rijk was.  Eigenlijk herinnert ze aan de buitenwal van de hofgrachten van Blauwe Steen, een kasteel dat hier zo’n honderd meter verder lag.  De oudste naam in de documenten luidt Eekhoven (13de eeuw).  In 1507 duikt de naam Blauwe Steen op, waarschijnlijk omdat er in de buurt een gerechtsplaats was opgericht met – langs de weg van Mechelen naar Brussel – ook een galg (ongeveer waar nu houthandel Van Den Eynde is).  Later bleef van het kasteel alleen de hoeve over.  Die werd in 1978 gedeeltelijk gesloopt, enkele jaren geleden volgde de rest.

Een groot gedeelte van de KMO-zone bestond vroeger uit de Blauwesteenbossen.  Hout was immers een belangrijke grondstof voor bouw en verwarming.  De bladeren dienden zelfs als dierenvoeder: vandaar ook een toponiem als Koebos in die buurt.  En waar het bos gerooid werd, begon heide te groeien.  Zo werd het perceel waar de hoeve van de Ruyssers stond “Heibos” genoemd.  En vandaar ook de “Heiveldekens”, zoals een zijstraat van de Singel nu genoemd wordt.

De Pronkenbergstraat (officieel sedert 1947) werd – als binnenweg naar Lint en Lier – vroeger o.a. ook Linterstraat en Lierse baan geheten.  De Duffelsesteenweg werd eertijds (rond 1300) “Tserdelye” genoemd, naar de familie De Herde, die nogal wat grond bezat langs deze weg.  Door “volksetymologie” of verbastering is dat “’s Herenlei” geworden.  Maar het eerste deel werd ook Mussestraat genoemd en het tweede Schapenhagelei.  En die naamsverandering situeerde zich precies bij het schamele boerderijtje op de oude foto!   

Tekst: Frank Hellemans; oude foto: Kring voor Heemkunde, recente foto: McH.
Uit: Kontich Waarloos Hier en Nu (juni 2008).

En vind HIER de lijst van alle artikelen Kontich-Waarloos Vroeger en Nu.


Zoeken in onze website


Created: 26/06/2008; updated: 27/10/2017 © 2003-2017 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden