Kontich-Waarloos vroeger & nu

Boeren op 't kasteel

Er zijn al een paar artikels over het Tanghof verschenen: dit is het staartje!  Kasteelheren en -vrouwen die zich respecteerden, beschikten  over heel wat personeel.  We spreken nu over de tijd dat de lonen van het dienstvolk nog betaalbaar waren.  Concierges, dienstboden, meiden en gouvernantes, boswachters en tuiniers die in de bijgebouwen woonden: zo waren er in dienst Frans en zijn nichten Aline en Emma De Groof, Marcel Biesemans, getrouwd met Emma Plue, Edward en Elza Somers... 

De boerderij werd gepacht door Gust Jacobs (°1909) die getrouwd was met Mathilde Vervloet (°1911) en hun negen kinderen.  Gust kwam van die bekende en uitgebreide Kontichse familie waartoe – u raadt het al – ook Jos Jacobs behoorde, de grondlegger van deze dorpskrant.  Hij groeide op op de plek waar vroeger Toyota-garage Willy was en nu nog Jos’ bedrijf Portas is gevestigd.  Toen Gust en Mathilde trouwden in 1934, hebben ze eerst een paar jaar geboerd op een kleine doening aan de Reepkenslei, tot ze in maart 1934 de kasteelhoeve konden overnemen.

De familie Jacobs op het erf voor de boerderij.
Bovenaan, vlnr: Elza, Louis, Jeanne, Frans, Stans, Jos en Hilda.
Onderste rij, vlnr: vader Gust, Marcel, moeder Mathilde en René.

Ik denk dat het leven op zo’n plek wel charme had, maar dat de kinderen het toch ook niet gemakkelijk hadden.  Vóór ze naar school gingen – in de winter drie kwartier door het slijk in hun houten blokken – moesten ze de koeien melken.  En dat waren er veel: met zijn 36 melkbeesten en ongeveer evenveel hectaren was Gust een van de grootste veehouders van Kontich!  Hij had ook varkens, en paarden uiteraard, en dan spreek ik nog niet van de ganzen, kiekens, honden en katten.  En vader Jacobs won zelf alle voer voor de beesten en henzelf: graan, bieten en patatten… Het was hard werken!

Maar de hoeve was ook de zoete inval voor de buren en hun kinderen, zoals die van De Vos en Huysmans.  In de winter konden ze op de vijver schaatsen, in de zomer maakten ze van een wastobbe een plezierboot! Toen er eens een boom was omgevallen tegen de gevel van het kasteel, klommen ze omhoog en vonden ze zowaar een kerkuil!  En wat een paradijs om “bedot” of “piepenborg” te spelen, kalleke schiet, vogelpik of zelfs biljart.

De gerestaureerde hoeve.

In de jaren zestig kwam er helaas een einde aan het boerenleven.  De akkers en de weiden werden verkaveld voor de villawijk die er sindsdien verrezen is.  Andere gronden werden onteigend voor de aanleg van de E19.  In 1964 nam moeder Jacobs een kruidenierswinkel over in Kontich-Kazerne, waar nu Bloemendecor gevestigd is.  In 1967 verliet Gust het hof definitief.  Het kasteel en de bijgebouwen, het park en de dreef werden door Monumenten en Landschappen beschermd.  De boerderij werd vakkundig gerestaureerd.  Alleen jammer dat alle leven eruit verdwenen is.

Tekst en foto's: Frank Hellemans en Kring voor Heemkunde, met dank aan de kinderen Jacobs, ook voor de anecdotes!
Uit: KONTICH WAARLOOS Hier en Nu, januari 2010.

HOME

Created: 28/01/2010
© 2003 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden