De boskapel van Lint in Kontich-Kazerne

Boskapel Kontich   Boskapel Lint

Kapellekensbos: van de Kontichse boskapel naar de Lintse boskapel (2010)

De lente nadert. De natuur nodigt ons uit om te gaan wandelen of fietsen. Het groen begint weer op te schieten, ook in de omgeving van het Kapellekensbos, het bijzonderste plekje van onze gemeente. We rusten deze keer uit bij de grote kapel, de boskapel van Lint. Waarom is die er in hemelsnaam gekomen?

Ken je de geschiedenis van het kleine, oude (Kontichse) kapelletje? Die gaat terug naar een legende uit het Duffel van 1637. Toen werd er een klein, primitief Mariabeeldje gevonden in de holte van een knotwilg. Het werd al vlug een voorwerp van volksdevotie en er werd een kapel gebouwd, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Wil.

Het oorspronkelijke kleine Kontichse kapelletje is het rechterdeel van het gebouw;
links staat de in 1828 aangebouwde voorhal met colonnade

Duizenden pelgrims offerden veel geld of kochten medailles, vaantjes, ex voto’s en bidprentjes. De opbrengsten werden ook geïnvesteerd in heel wat zilverwerk. Dat stak in 1683 de ogen uit van een zestal snoodaards: zij braken in en stalen het. Ze kwamen samen in het Langbos in Kontich om de buit te verdelen. Het beeldje werd in een eik achtergelaten, het zilver werd in Bergen-op-Zoom verkocht. Het beeldje werd gevonden, en maanden later ook vijf van de zes dieven. Zij werden geradbraakt.

Uit dankbaarheid lieten vurige Mariavereerders uit de omgeving een kapel bouwen op de plaats waar het beeldje was weergevonden. Ook hier ontstond een toeloop van bedevaarders die de offerblok vulden. Het armenbestuur van Kontich eiste echter de helft van de gelden op. De parochie Lint, toen nog een gehucht van Kontich, verzette zich daartegen. Deze twist duurde jaren lang tot een rijke weduwe uit Lint een nieuwe en ruimere kapel liet bouwen in het nabijgelegen Perkbos. Ze werd ingewijd in 1838. In 1869 werd Lint evenwel een zelfstandige gemeente en de spoorweg werd de grens, zodat de Lintse kapel op grondgebied Kontich kwam te liggen...

 

De Lintse boskapel uit 1838, anno 1965

Tijdens de mobilisatie van 1938-39 en de daarop volgende oorlogsjaren kreeg de verering van Onze-Lieve-Vrouw als troosteres der bedrukten weer een boost. De plechtige dankprocessie op 18 oktober 1944 kent een geweldige toeloop. Later plaatsten de gelovigen een marmeren gedenksteen waarop gebeiteld staat: “Parochie Lint, dank aan Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bosch voor bescherming tijdens de oorlog 1940-1945. Ave Maria”. Nog elk jaar houdt Lint er zijn jaarlijkse bedevaart op de eerste zondag van mei.  

Bij de Lintse kapel is het heerlijk toeven. Jammer dat er mettertijd ook wel wat verdwenen is, zoals de calvarie aan de achterkant. De foto van rond 1965 toont nog enkele overblijfselen, die ondertussen ook gesloopt zijn. Het nodigt uit tot bezinning: over vergankelijkheid en zo…

 

De Lintse boskapel: links de calvarie anno 1965 - en rechts wat het nu geworden is ...

Wie meer details wil weten over de Boskapellen kan ze vinden in het artikel "Een geschiedenis van de boskapellen" in Reineringen, Jaargang 5 (2014), nr 4, pp. 11-13, het tijdschrift van de Koninklijke Kring voor Heemkunde van Kontich.

Tekst: Frank Hellemans, foto's: Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich
Uit KONTICH WAARLOOS Hier en Nu, februari 2015.

Zoeken in onze website


Created: 16/03/2015, updated: 18/02/2018

© 2003-2018 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden