De groei van Kontich-Kazerne

Het gebied ten oosten van Kontich-dorp was destijds dun bevolkt. Her en der vond je er een groepje huizen of hoevegebouwen. Een beetje verder langs de weg naar Lier lag het Kontichse gehucht Lint. Daar woonden in1830 niet meer dan 858 mensen.

Links, de Driehoek in 1975, de gekasseide Ooststatiestraat, met links de hoeve van Kempenaers en rechts de ondertussen afgebroken hoeve van Malissart. Rechts, de Driehoek in 2017.

Het oudste gehucht lag rond het Goed ten Broeke, het latere Boutersem. In de Broekbeemden mochten de inwoners van de gemeente hun vee laten grazen en de weiden gebruiken als hooiland voor de winter. Er waren enkele woonkernen zoals de Mijl (Meylweg) en de Driehoek, waar deze foto’s werden genomen. Hier kwam de voetweg achter het hof van Boutersem bij de Meylweg-Kauwlei. Eigenlijk was het oorspronkelijk Kou-lei, want hier waaide een gure wind over de schrale vlakte.

België was nog niet lang onafhankelijk of er werd al een spoorweg aangelegd van Brussel tot Antwerpen. Op 3 mei 1836 sjokte de eerste trein door een uithoek van het toenmalige gehucht Lint. Er kwam een halte. Wat later een stationnetje. Er werden huizen en handelspanden gebouwd en er kwamen meer mensen wonen.

In 1872 werden er vlakbij twee infanteriedepots gebouwd, met als gevolg alweer een aantal huizen in de buurt voor het personeel. En cafés uiteraard. Wat de “goede zeden” niet ten gunste kwam. De buurt kreeg een slechte reputatie en leek wel bevolkt met goddelozen. Er moest een kerk komen en een school. En zo ontstond in 1927 de kiem van een nieuwe parochie met een kapel aanvankelijk gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart. Vanaf 1930 werd een Montfortaan als pastoor benoemd en drie jaar later stond er een heuse kerk met klooster. De Kapelstraat en omgeving groeiden uit tot het centrum van Kontich-Kazerne, dat nu 4966 inwoners telt.

De nieuwe kerk van Kontich-Kazerne (1933)

De paters Montfortanen hielden zich intensief bezig met de Mariaverering. Zij kozen de hoek van de Meylweg en de Ooststatiestraat uit om een Mariakapelletje op te richten.

Na heel moeizame onderhandelingen met juffrouw Spruyt, de eigenares van het hof van Bautersem, kregen ze niet alleen de grond maar werden ook alle kosten door haar betaald. Het duurde echter wel bijna een eeuwigheid voor ze de centen van deze teruggetrokken dame zagen. Het kapelletje staat er nog steeds en wordt netjes onderhouden (zie foto).

Er valt in feite ontzettend veel te vertellen over Kontich-Kazerne.

In de middeleeuwen was het zo verlaten terwijl het daarvoor, in de prehistorie en de tijd van de Gallo-Romeinen het belangrijkste centrum van de wijde omgeving was, met een soort houten Stonehenge en een stenen tempel. Over het Kapellekensbos, Duffelshoek (heeft niets met Duffel te maken!), de Ramp van Contich, de (on)bekende bv’s en de bastaardzoon van Leopold II, …

Je kan het binnenkort lezen in het nieuwe nummer van Reineringen, het tijdschrift van de Koninklijke Kring voor Heemkunde.
Info: http://www.museumkontich.be/Publicaties/REINERINGEN.htm

Tekst: Frank Hellemans; foto's: Kring voor Heemkunde, met dank aan Raymond Annaert voor de oude dia van de Driehoek.
Uit Kontich Waarloos Hier en Nu, mei 2017.

En vind HIER de lijst van alle artikelen Kontich-Waarloos Vroeger en Nu.


Zoeken in onze website


Created: 20/07/2017 © 2003-2017 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden