Kontich-Waarloos vroeger & nu

75 jaar kerk in Kontich-Kazerne

Honderd jaar geleden was Kontich-Kazerne een godvergeten – om niet te zeggen goddeloze – uithoek. Alleen pachter Jacobs kon het zich permitteren met paard en kar naar de zondagsmis in Sint-Martinus te rijden. De andere boerkens moesten een half uur te voet gaan en dat betekende tijdverlies…

De deken van Kontich kon het pas in 1927 gedaan krijgen dat er een kapel kwam en een meisjesschool aan de Hoge Akker. Drie jaar later werd pater Bovens, een montfortaan, er de eerste pastoor. In oktober 1931 werd de eerste steen van de nieuwe kerk gelegd en pater Jongen als bedienaar aangesteld. In 1933 was het gebouw voltooid en werd het door kardinaal Van Roey plechtig ingewijd. Het aantal montfortanen in het aanpalende ‘missionarishuis’ was al aangegroeid tot drie.

Hoe landelijk de omgeving er toen nog uitzag blijkt uit de romantische beschrijving van een journalist van de Gazet van Antwerpen: verder veld, niets dan veld; beneden in de diepte noordwaarts weelderig boomgewas van het jachtgoed nabij Bautersemhof; verder nog in ’t verschiet de boerenhoven en woningen van den Duffelshoek, die hunne logge daken tegen den gezichtseinder steken.

Het kerkgebouw werd ontworpen door C. Van der Voodt in een stijl die ‘nieuwe zakelijkheid’ genoemd wordt. Hij behaalde er de tweede vermelding mee in de ‘Prijs Van de Ven’ van 1934.

In 1966 kreeg de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen de status van parochie, pater Klerckx werd er de pastoor van. In 1990 werd hij vervangen door pater Jef, die er ondertussen nog Sint-Rita heeft bijgekregen. De andere bewoner van het klooster is de bekende pater Phil Bosmans, stichter van de Bond zonder Naam en auteur van wereldwijde bestsellers als ‘Menslief ik hou van jou’.

Tijdens het weekend van 27 en 28 september 2008 wordt de 75ste verjaardag van de kerkwijding herdacht met een tentoonstelling in de kerk. Zaterdag is er om 17 uur een kinder- en gezinsviering met nadien een ‘balletjes-met-kriekenfeest’ in Pronkenborg. Zondag om 11 uur een plechtige jubelviering met aansluitend een receptie in Pronkenborg.

Tekst: Frank Hellemans, Kring voor Heemkunde. Foto’s: familie Demeulenaere (‘oude’ foto) en McH (‘recente’ foto).
Uit: KONTICH WAARLOOS Hier en Nu, september 2008.

HOME

Created: 27/12/2008
© 2003 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden