Kontich - Lint

In 1830 werd België onafhankelijk en toevallig hadden de Hollanders vlak daarvoor de inwoners geteld. Voor Waarloos waren dat er 618. Het bevolkingscijfer van Kontich was 3640 verdeeld over 615 huizen. Daarvan stonden er 93 in het gehucht Lint.

In 1836 werd de spoorlijn van Mechelen naar Antwerpen ingereden, de Lintenaars werden tot hun ongenoegen afgesneden van hun gemeente. Deze ontevredenheid nam snel af, want in 1869 kregen ze het gedaan een zelfstandige gemeente te worden.

De scheidingslijn werd uiteraard de spoorweg. Alle perrons, sporen en het station liggen op het grondgebied van Kontich. Dat is niet toevallig: bij grote werken aan de infrastructuur moet er maar met één gemeente worden onderhandeld.In 1872 werden er vlakbij twee infanteriedepots gebouwd. Drie jaar later werd de lijn naar Boom via het dorpscentrum in gebruik genomen. In 1903 werden de benamingen Contich-West en Oost officieel omgedoopt tot respectievelijk Contich-Dorp en Contich-Kazerne.

In die tijd kon je de spoorweg nog oversteken via bewaakte overwegen, zoals je op de oude postkaart kan zien. De foto is genomen vanuit de Molenstraat in Lint. Zo kwam je recht in de Dorre Eikstraat van Kontich-Kazerne.

Bewaakte spoorwegoverweg, van Lint naar de Dorre Eikstraat, Kontich-Kazerne (begin 20 eeuw)

Het gebouw links is de herberg De Lelie, vroeger ook tegelijkertijd de bakkerij van Mane Persijn, de grootvader van Alice (bakkerij Mijlemans). Op het dak van de woning langs de Lintsesteenweg wordt reclame gemaakt voor champagne. Die exclusieve drank moet toen gretig aftrok gevonden hebben bij de officieren die in de kazerne waren ingekwartierd. De piotten konden hun dorst laven in een zevental cafés in de buurt.

Zicht op de Dorre Eikstraat, 2016

Maar tijden veranderen. De kazerne geraakte ontvolkt, werd op de duur opgeheven en de gebouwen afgebroken of omgebouwd tot woningen. Het poortgebouw geraakte in verval. Tot het onlangs werd gekocht door de projectontwikkelaar die de laatste flatgebouwen aan het optrekken is. Het wordt respectvol gerenoveerd en krijgt een horecafunctie. Goed bekeken met de fietsostrade die er langsloopt!

Het vervallen poortgebouw (en de gerenoveerde kazernegebouwen), 1985

Ook Lint verandert. Een fabriek transformeerde in een evenementenhal: AED-studio’s. Om de bezoekers makkelijker per trein tot daar te krijgen, wordt nu overwogen om de benaming van het station Kontich-Kazerne te veranderen in Kontich-Lint. Dat is niet zo ongegrond: het station ligt op het grondgebied van het vroegere gehucht Lint. Ruim een derde van de treinreizigers die er op- of afstappen wonen in Lint. Indien beide gemeentes deze naamswijziging goedkeuren, verdwijnt echter een historische verwijzing. Zoals ook kazernes, fabrieken en zelfs studio’s ooit (zullen) verdwijnen. Gemeentenamen blijven doorgaans wel langer bestaan.

Tekst: Frank Hellemans; foto’s: de Heemkundekringen van Lint en Kontich.
Uit Kontich Waarloos Hier en Nu, mei 2016.

Zoeken in onze website


Created: 30.05.2016 © 2003-2016 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden