Kontich-Waarloos vroeger & nu

Kontichnaar is burgemeester van Antwerpen geworden

 

Over de Vlaams-nationale inslag in de recente geschiedenis van onze gemeente heb ik al eens eerder geschreven in deze dorpskrant (december 2009). Zo woonde er in Kontich-Kazerne een man die een belangrijke rol speelde in het VNJ, het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Uiteraard waren zijn kinderen ook lid van de plaatselijke afdeling, gevestigd aan de Altenastraat.

Zijn ene zoon Bruno, geboren in 1960, studeerde hier aan het Sint-Ritacollege en bracht het tot een heel gerenommeerde professor, verbonden aan de vakgroep Nieuwste Geschiedenis van de Universiteit Gent. Zijn ruim tien jaar jongere zoon Bart bracht het hier in Kontich niet verder dan de lagere Sint-Montfortschool.

Maar het is over hem dat we het hier even gaan hebben, want de wakkere lezer heeft natuurlijk al lang begrepen dat het gaat over Bart De Wever.

 

De nieuwe burgemeester van Antwerpen kan natuurlijk niet echt meer doorgaan voor “Kontichnaar”, maar hij heeft hier duidelijk wel “roots”. En hij is zo vriendelijk geweest om speciaal voor ons – en tussen alle drukte door – enkele Kontichse herinneringen op te diepen.

Ik ben in 1970 in Mortsel geboren, waar mijn grootouders woonden, maar mijn familie woonde toen in Kontich. Mijn moeder baatte een dagbladhandel uit in de Ooststatiestraat en mijn vader werkte aan de Spoorwegen. Ik heb in Kontich gewoond tot 1980. Mijn ouders verkochten toen de krantenwinkel en wij verhuisden naar Mortsel.

In Antwerpen woon ik sinds mijn jaren aan de universiteit, mijn volwassen leven dus. Eerst in Berchem op de Groenenhoek en sinds 2 jaar in Deurne.

Ik ging naar het O.L.V.-van-Lourdescollege
in Edegem: dat was het meest nabije college om vanuit Mortsel met de fiets te bereiken. Het was OLVE of Sint-Gabriël in Boechout.  Daar  volgde ik de Latijn-Griekse. Ik herinner me het college als een strenge, maar achteraf bekeken ook  rechtvaardige, school. Ik bewaar goede herinneringen aan mijnheer André Mens die ik vele jaren had als leraar Latijn. Op het college is mijn belangstelling voor de antieke periode echt wel gevoed tot het een levenslange  passie zou worden.

Ik herinner me van Kontich vooral de winkel van mijn ouders, waar altijd strips en snoepgoed te vinden waren, en de Sint-Montfortschool, waar meester Gust Teugels me vruchteloos probeerde blokfluit aan te leren. Daarnaast was Kontich mijn speeltuin, waar ik vele uren sleet met vriendjes om te ravotten in de Altena-speeltuin (waar tuigen stonden die men vandaag nergens meer zou durven zetten: een vliegende hollander, een gigantische rijsaf en zo'n grote ton die je kon laten draaien door er in te lopen) of in de berm van de spoorweg.

Kan je Bartje De Wever herkennen op deze foto van het vierde leerjaar (1979)?

Juf  Lieve van de Montfortschool had Bartje in het derde en vierde leerjaar in de klas.  Ik weet nog dat het een grappige deugniet was en als er in de klas gefeest werd, was hij de eerste om de restjes op te eten. Op een morgen kwam hij naar school met een oor dat helemaal onder de zalf zat. “Dat heeft mijn moeder eraan gesmeerd omdat u gisteren aan mijn oor hebt getrokken en nu is het gescheurd!”, verweet hij me. Toen ze de funderingen van zijn ouderlijk huis gegraven hebben (krantenwinkel Den Drijhoek nabij het station, fh) , vonden ze daar een handvol Romeinse munten. Bart had die op een keer meegebracht naar de klas om ze te tonen tijdens de geschiedenisles. Prachtig was die collectie wel maar geen kind heeft ze mogen aanraken of serieus bekijken. Hij was heel streng en hij alleen mocht ze aanraken. 

Bart De Wever mag dan al burgemeester zijn geworden van wat nu de grootste stad uit de regio is, Erik Jacobs is de burgemeester van een gemeente met veel oudere adelbrieven. Kontich was ooit de belangrijkste nederzetting van de wijde omgeving tijdens de Gallo-Romeinse periode, toen Antwerpen nog niets had te betekenen. Dat heeft het nog Kontichse Bartje bewezen met zijn kostbare vondst en wie me nog altijd niet gelooft moet de brochure Archeologische Fiets- & wandelroute – Leven & wonen rond het Kontichs Broek maar eens raadplegen. Verkrijgbaar in de UIT-winkel cultuur toerisme, gevestigd in het oud-gemeentehuis.

Frank Hellemans, m.m.v. Bart Seldeslachts en Erik Jacobs voor het interview, Knack en Lieve De Backer voor de foto’s.
Uit Kontich Waarloos Hier en Nu, januari 2013.

En wie stond er verder nog op de foto?


1) Bart Van Thielen, 2) Erik Sluyts, 3) Geert Vanderauwera, 4) Vincent S'Jonghers,
5) Frederik Hamelinck, 6) Peter De Bruyne, 7) Bart De Wever, 8) Johan Nuyts, 9) Dag Gorlé,
10) Erik Smidts(+), 11) Wim d'Hollander, 12) Filip Van Coppenolle, 13) Erik Govers,
14) Mark Waumans, 15) Bart Rabbijns, 16) Siegmund Hermans, 17) Wim Jacobs, 18) Kurt Diddens,
19) Ivan De Paep, 20) Eddy Currinckx, 21) Jan Mannaerts, 22) Jan Nuyens, 23) Werner Ceulemans,
24) Mark Van de Vijver, 25) Peter De Beuckeleire, 26) Robby Connell, 27) Dirk Sinjan,
28) Gino Van de Poel, 29) Filip Dupré, 30) Peter De Haes, 31) Jan Wauters, 32) Ivan Jacobs (?),
33) Juf Lieve De Backer.

Zoeken in onze website
Updated: 29/11/2015
© 2003 - 2013MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden