Kontich-Waarloos vroeger & nu

Daar bij die Molen(straat)

Ach, nog maar eens naar het centrum van ons dorp: het begin van de Molenstraat. Want daar roert entwat!

Toen ik nog voor de Kontichse Kijkop schreef, nam ik zo’n twintig jaar geleden deze foto van ‘met afbraak bedreigde woningen’. Vooral nummer twaalf bleek een (bescheiden) verlies voor ons lokaal patrimonium. Het was opgenomen in de inventaris, opgesteld door Monumenten en Landschappen. Deze specialisten vermoeden dat het dateerde van de periode 1825-1850. De Kontichse geschiedschrijver R. Van Passen voegde eraan toe: “In nr. 12, dat steeds een ‘herenhuis’, met voorkeur voor ontvangers en beheerders is geweest, liggen de ‘roots’ van de familie L. De Haes. Ze zullen een zoon Henri, naar het verre Amerika zien emigreren. Het huidige ‘Eethuis De Molen’ werd dan op zijn beurt naar de Molenstraat genoemd.” (Informatieblad van de gemeente Kontich, september 1999).

Schuiven we onze blik nu naar rechts: nr 10. Daar zal, volgens Van Passen, “jarenlang haar geknipt en baard geschoren worden: bij J.Bernaerts leert M.Stock zijn vak, en baat nadien L.Schelfhout in 1937 de kapperszaak nog uit”. (Stock zal nadien met zijn zonen een vermaard coiffeursalon uitbaten aan de Magdalenastraat. Later schonken zij hun ‘infrastructuur’ aan de Kring voor Heemkunde.) Zoon André nam de zaak over: hij verkocht ook tabakswaren en maakte zich verdienstelijk als ‘schminker’ of grimeur voor de plaatselijke toneelverenigingen. Hij reed met een driewielig autootje, dat hij parkeerde in de poort links van zijn huis. Na zijn pensioen was er nog een tijd ‘Fantasia’ gevestigd, een winkeltje in ‘mercerie’, in schoon Nederlands een ‘fourniturenzaak’.

Nog dichter naar de kerk toe zie je nog een glimp van een slagerij, “Nr. 8, eertijds (sinds 1867) woonhuis, zag binnen zijn muren achtereenvolgens R.Jonckheere-Hans, A.Coveliers (na diens verhuizing uit het Christen Volkshuis) en sinds 1937 de beenhouwersfamilie Crauwels komen en gaan. Laatstgenoemde verblijft er trouwens nog.” (Van Passen).

Nog dichter naar het centrum staat (voorlopig nog) “het woonhuis van aannemer L.Dens. Het ziet er nog uit als in zijn oorspronkelijke staat” … En verder: “vóór de bouw van de zijmuur van de binnenkoer van het ‘Anker’, waar jarenlang de ‘Volksbibliotheek’ gevestigd was, bevond zich een gebouwtje dat alle kenmerken van een schuurtje vertoonde. Het was vele jaren een kolenopslagplaats en werd nadien omgebouwd tot woongelegenheid en ‘snoepwinkeltje’ van de naaister ‘Trieneke Somers’. Later zal het een tijdlang als ‘noodherberg’ dienen (…). Een mondeling overgeleverde informatie vertelt, dat in dat schuurtje ook de eerste turnoefeningen van de latere Turnkring Sparta plaatshadden, en dat die kring schertsenderwijze de spotnaam “La Koolkotoise” kreeg.”

Over ‘Het Anker’ zelf werd in vorig nummer nog geschreven. Wel werden mijn woorden enigszins verdraaid. Ik hoopte dat het art-déco-interieur niet zou verloren gaan voor het nageslacht. En ik ben blij dat het is gered: het siert de living van de heer Dirk Alliet van de firma Alloeckx. Mijn persoonlijke wens was dat het nog had toegankelijk gebleven voor de bevolking van Kontich-Waarloos. De Kring voor Heemkunde wilde er in geen geval aanspraak op maken.

Frank Hellemans (tekst en ‘oude’ foto) en McH (recente foto).
Uit: KONTICH WAARLOOS Hier en Nu, december 2007.

HOME

Created: 27/12/2008
© 2003 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden