Kontich-Waarloos vroeger & nu


DE STATIE VAN CONTICH-WEST

(ofte CONTICH-DORP/CONTICH-VILLAGE/KONTICH-DORP)

Fronst u ook de wenkbrauwen bij het zien van deze foto’s? De parkeerstrook langs de Spoorwegstraat is nu niet bepaald het fraaiste zicht van het Kontich van nu. De Expressweg die hier achteraan de Molenstraat abrupt afsnijdt, volgt het traject van de vroegere spoorlijn die Antwerpen – via Oude God, Edegem, Kontich en Reet – met Boom verbond.

Vandaar het station dat de oude postkaarten rechts domineert. Eind 1875 werd de lijn geopend voor het goederenverkeer, begin 1876 voor reizigers. Er was ook een verbinding met “Contich-Oost”, zoals Kontich-Kazerne in de 19e eeuw werd genoemd.

Zicht op de sporen, richting Antwerpen (links) en richting Boom (rechts)

In 1934 werd de lijn Antwerpen-Boom afgeschaft. Tot 1952 bleef de verbinding met Kontich-Kazerne voor reizigers behouden en voor goederentreinen nog tot 1969. Ondertussen mocht het stationsgebouw nog jaren onderdak bieden aan de Kontichse meisjesgidsen. In de jaren 1970-72 werd het station gesloopt en de rails opgebroken.


De afgebroken spoorlijn (1970) en aanleg Expressweg (1972)


De nieuwe Expressweg en het kruispunt Groeningenlei-Molenstraat met de Expressweg (1972)

Op de oude postkaarten van het "Statieplein" zie je achteraan rechts de laatste huizen van de Molenstraat. De kopwoning links werd afgebroken bij de aanleg van de Expressweg. Hier woonde Albert Apers, die vanaf 1939 tot zijn overlijden in 1942 de (liberale) burgemeester van Kontich was.

Als je goed kijkt, dan zie je dat het witte huis ernaast er nu nog staat, al is het in "ingekorte" vorm: de poort en het raam erboven zijn sedert de aanleg van de Expressweg ook nog verdwenen. Hier woonde poelier Van Dessel, die in 1880 zijn zaak omtoverde tot herberg “De Dorpsstatie”. Later was daar ook nog de vogelvangersmaatschappij “De Sperwer” gevestigd met haar muziekkorps en de liggende wipmaatschappij “Willem Tell”. Vóór het definitief tot woonhuis verbouwd werd was er nog een kruidenier gevestigd.

In de plaats van het treinstationnetje zijn nu auto’s gekomen. Vreemd toch: veertig jaar later wil men weer rails leggen. Voor de tram richting Oude God. Fronst u ook de wenkbrauwen? (Plannen die nu – zowat 10 jaar later - weer veilig in de diepvries lijken te liggen.)

(Meer informatie over de spoorlijnen en stations in Kontich-Waarloos vindt men in de bijdrage van Jef Van Olmen in “150 jaar spoorwegen in de Kempen”, uitgegeven door Brepols in 2005.)

Tekst: Frank Hellemans; foto’s: Kring voor Heemkunde.
Uit: KONTICH WAARLOOS Hier en Nu, maart 2006.

HOME

Created: 01/02/2015
© 2003 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden