Kontich-Waarloos vroeger & nu


Steen en staal in de Pierstraat

Als je via de E19 van Antwerpen komt en je neemt afrit 17, dan zie je rechts het industriegebied Satenrozen. In de negentiende en nog een eind in de twintigste eeuw was dat – op enkele boeren en hoveniers na – het gebied van de steenbakkerijen. De klei werd ter plaatse ontgonnen en de diepe "geleegputten"

De “Briquetterie Moderne” was een heel vernuftige en waarschijnlijk zelfs experimentele mechanische steenbakkerij met een reusachtig rond gebouw. Daarin bevond zich een indrukwekkende stalen molen die een massa stenen ronddraaide door een oven. Helaas werd de cirkel vervormd tot een ovaal en de kostbare installatie op de duur onbruikbaar. De firma ging over kop.
 
De moderne ringoven van de firma "Briquetterie moderne"

In 1925 werd heel het eigendom gekocht door de “Aciéries Anversoises”, een Antwerpse staalfabriek in volle bloei die uitbreiding zocht. Het ronde gebouw werd afgebroken en er verscheen een immense fabriekshal met een laad- en losstation: waar nu de expressweg ligt naar Reet, lag toen immers de spoorlijn die van Kontich-Kazerne via Kontich-Dorp naar Boom en verder liep. Een aftakking verbond ze met de fabriek.

Op de oude foto (uit 1928) zie je René, één van de gebroeders Geerts, die eigenaar waren van de indrukwekkende ijzergieterij op de achtergrond. Er werkten toen tussen de 160 en 200 arbeiders. De hopen schroot waartussen hij met zijn dochter poseert, werden gesmolten om weer afgewerkte producten te vervaardigen die o.m. werden gebruikt in scheepsbouw, brouwerijen, steenkoolmijnen en auto-industrie.

Tijdens de crisis in de jaren dertig gingen de zaken achteruit, maar tijdens de oorlog werd de productie weer opgedreven dankzij een financiële injectie van Krupp. Reden waarom het bedrijf na de oorlog onder sekwester geplaatst werd…

 
Vroeger (1928)
Nu

In 1958 werd heel de boel gekocht door A. Moorkens: de kleine NSU-Prinz werd er geassembleerd en later ook de eerste Audi-modellen. Een ander deel van het terrein werd ingenomen door het autokerkhof en daarna het stockhuis van César (Engels) en zijn familie. Zij woonden in het huis dat er al stond in de tijd van de steenbakkerij. Momenteel is er het algemeen bouwbedrijf COSIMCO gevestigd.

De jonge dame op de foto is Marguerite Geerts, de moeder van Jules Beernaert. Deze laatste las het artikel in de krant over het eerste nummer van ons tijdschrift Reineringen en nam contact op met ons. Op basis van foto’s en archiefstukken in zijn bezit kon ons medelid Paul Wyckmans de geschiedenis van de ijzergieterij in Kontich reconstrueren. De eerste aflevering is al verschenen in het nummer 3 van Reineringen 2010.

Zin om de 4 nummers van 2011 te ontvangen? Schrijf dan 15 euro over op rekening 415-5044221-42 van Koninklijke Kring voor Heemkunde vzw 2550 Kontich met vermelding van uw naam, adres en “Reineringen”. U bent dan meteen ook lid van de “Vrienden van het museum”.

(Tekst en foto’s: Frank Hellemans en Paul Wyckmans van de Koninklijke Kring voor Heemkunde van Kontich, m.m.v. Jules Beernaert uit Zandhoven, kleinzoon van René Geerts).
Uit: KONTICH WAARLOOS Hier en Nu, januari 2011.

HOME

Created: 26/03/2011
© 2003 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden