JOZEF VAN HERCK IN WO I


LEZING

In het kader van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog belichten Paul Catteeuw en Guido Theys de rol van Jozef Van Herck, aalmoezenier tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Wanneer: vrijdag 13 november 2015 om 20.00 uur.

Waar: Cultuurpunt Altena, Kapel, Antwerpsesteenweg 79, 2550 Kontich.

Gratis inkom!


Organisatie: Gemeentelijke Erfgoedraad in samenwerking met de Koninklijke Kring voor Heemkunde.

Persbericht: klik HIER.

De vroegere deken Jozef Van Herck was tijdens de "Groote Oorlog" aalmoezenier in het Belgische leger. Zijn oorlogsbelevenissen bieden voldoende stof voor een boeiende lezing.

Het wordt een kleine persoonlijke geschiedenis van Van Herck tegen de achtergrond van de grote wereldbrand. Met heel indringende bedenkingen van de man. Hij schetste wat hij zag en verbloemde niets. Hij moest ouders op de hoogte brengen van het verschrikkelijke lot van hun zoon. Hij leerde de jongens aan het front zelfs Duits. Maar tegelijkertijd bleef hij een onverbeterlijke optimist die hoopte dat het ooit weer beter zou worden. Paul Catteeuw schetst aan de hand van tekstfragmenten hoe de man probeerde te overleven.

Bovendien zijn er voorwerpen uit zijn oorlogstijd bewaard die een woordje toelichting verdienen. Deze worden getoond en becommentarieerd door conservator Guido Theys.

Ook tonen de sprekers een interview met Jozef Van Herck, gemaakt door de toenmalige BRT.

En op de achtergrond worden nooit gepubliceerde foto's getoond die Van Herck zelf heeft genomen (of heeft laten nemen).

Een niet te missen lezing over deze grote Kontichnaar!

En zie ook het Memorieboekje 1915, het dagboek van deken Jozef Van Herck over zijn belevenissen als aalmoezenier aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit merkwaardige document kwam tot stand in samenwerking met het Ieperse In Flanders Fields Museum.
Prijs: 7,00 €
. Lees meer ...

Zoeken in onze website
Created: 08/10/2015
© 2003-2015 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden