WO I, het front in brieven en liederen


LEZING door Paul Catteeuw,
in samenwerking met Marc Hauman (oorlogsliederen)


Deken Jozef Van Herck heeft in zijn lange leven heel wat verschillende taken op zich genomen. Niet in het minst als eerste directeur van het Antwerpse Sint-Lievenscollege. Een taak die misschien wel wel voortvloeide uit zijn sociale aanpak als aalmoezenier in de loopgraven aan het IJzerfront, waar hij de Vlaamse soldaten zelfs - op een kleine afstand van de Duitse vijand - de Duitse literatuur leerde kennen.

Hij schreef er zijn dagboeken en voerde er een uitgebreide correspondentie. Hij beleefde het front zoals het was.

Paul Catteeuw brengt een stukje van dat front tot leven aan de hand van brieffragmenten die bewaard zijn gebleven. Ontroerende getuigenissen van onnoemelijk leed. Tussen de brieven door brengt Marc Hauman (Water & Wijn) oorlogsliederen.

Een avond die ons in woord en muziek terugbrengt naar het ijzingwekkende front van vier jaar ploeteren in de modder. Een avond die je niet mag missen, als je wil weten hoe de gewone man de gruwel van de grote oorlog probeerde te overleven.

Jozef Van Herck trok aan het front heel wat foto's, die projecteren we tegen de achtergrond van de lezing: unieke beelden van een kapot geschoten landschap.

Praktische gegevens:
Datum: donderdag 30 november 2017, 20 u.
Locatie: Cultuurpunt Altena, kapel (Antwerpsesteenweg 79, 2550 Kontich).
Tickets: 5 EURO, via de vrijetijdsbalie; Sint-Jansplein 8, 2550 Kontich; tel. 03 450 78 31; uitwinkel@kontich.be.

Naar: brochure UIT in Kontich, juni 2017.

Zoeken in onze website
Created: 19/07/2017
© 2003-2017 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden