BOEK
Archeologisch Onderzoek
op de Steenakker en het Kapelleveld te KONTICH (1964-1993)


Archeologisch Onderzoek op de Steenakker en het Kapelleveld te Kontich
Synthese van de opgravingscampagnes op de site Kontich-Kazerne
tussen 1964 en 1993

door Natasja Reyns, Henri Verbeeck & Jordi Bruggeman

Deze uitgave is nummer drie in de nieuwe reeks "Monografieën", die de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) naar aanleiding van haar 50-jarig jubileum heeft opgestart.

Dit boek is opgedragen aan dr. Felix Lauwers, pionier van het archeologisch onderzoek in de regio Antwerpen, en stichtend lid van AVRA. Het behandelt de opgravingsresultaten van het onderzoek uitgevoerd door AVRA en door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) op de Steenakker en het Kapelleveld te Kontich.

Het bevat een korte historiek van het onderzoek. Het geeft een beschrijving van de verschillende contexten, zoals: gebouwplattegronden, waterputten, greppels en kuilen. Het geeft een overzicht van de vondsten uit de steentijd, de metaaltijden, de Romeinse tijd en de post-Romeinse periode. Vooral de Romeinse periode is zeer goed gedocumenteerd met ruime aandacht voor artisanale activiteiten, religie, weginfrastructuur en materiële cultuur.

Het boek wordt verrijkt met bijdragen van Kim Aluwé, Tim Clerbaut, Jan De Beenhouwer, Wim De Clercq, Stijn Heeren, Kristine Magerman, Patrick Monsieur, Kathy Sas, Nelly Venant en Peter Verstappen, die elk een voor hen typisch vakgebied beschrijven, zoals botmateriaal, bouwmateriaal, terracottabeeldjes, vuurbok, fibulae, het begrip vicus, Zuid-Europese amforen, juwelen en sieraden en handgevormd aardewerk. Tenslotte bevat het boek een algemeen besluit waarbij aandacht is geschonken aan de ruimere regio.

Uitgegeven door AVRA, Antwerpse Vereniging voor Romainse Archeologie vzw.
Redactie: Natasja Reyns, Henri Verbeeck & Jordi Bruggeman
Titel: Archeologisch Onderzoek op de Steenakker en het Kapelleveld te Kontich - Synthese van de opgravingscampagnes op de site Kontich-Kazerne tussen 1964 en 1993
Lay-out: Matho-graphics, Deinze
Formaat: A4: 21 x 30 cm
Aantal bladzijden: 338 (315 figuren, waarvan meerdere in kleur)
ISSN 2295-4287

Prijs: 35,00 €
Prijs voor AVRA-leden: slechts 29,00 €
(+ eventuele verzendingskosten: 6,10 € voor België of 25,10 € voor Nederland)

Hoe te bekomen?
- Ofwel afhalen tijdens de maandelijkse AVRA-voordrachtavonden elke 3de woensdag van de maand (behalve januari, juli en augustus) om 20u, UA-Stadscampus, Rodestraat 14, Antwerpen,
- ofwel afhalen elke zondagnamiddag van 14u tot 17u in het Museum voor Heem-en Oudheidkunde te Kontich, Sint-Jansplein 8 (gesloten op feestdagen, in juli en augustus en van half december tot half februari). Ook wie vooraf had ingetekend kan hier zijn/haar exemplaar afhalen.
- Ofwel door storting van het juiste bedrag (prijs + verzending) op AVRA-rekeningnummer = IBAN BE28 1030 3611 8020 (BIC: NICA BE BB), met als mededeling "Mono 3 Kontich", met duidelijke vermelding van uw volledig adres. Het boek wordt na betaling opgestuurd.
Zoeken in onze website

Created:01/05/2017
© 2003-2017 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden