REINERINGEN

 

Gesterkt door de bijval van onze korte heemkundige artikels in het gemeentelijk informatieblad en in de dorpskrant Kontich-Waarloos Hier en Nu, wisten drie enthousiaste en taalvaardige kringleden hun eigen Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich te overtuigen om zelf ook een tijdschrift uit te geven. Dat zou hun dan genoeg ruimte moeten bieden om meer uitgebreide bijdragen te publiceren aangaande de geschiedenis van Kontich-Waarloos.

De nieuwkomer zag het daglicht in mei 2010 en werd "Reineringen" gedoopt.


Het tijdschrift ontleent zijn naam aan de oude toponiemen "Reyneringenveld" en "Reyneringenbos", gelegen aan de Reepkenslei. En ook roept de naam associaties op met herinneringen en mijmeringen, en dat willen we als vereniging toch doen: terug denken aan wat vroeger was om het te bewaren. Meer over de naamgeving vind je in het eerste nummer van mei 2010, of klik HIER.

Ondertussen zijn we aan de achtste jaargang toe en verschijnt het tijdschrift vier maal per jaar (maart, juni, september en december).

In het nieuwe nummer van oktober-december 2017 vind je volgende artikels:

Reineringen 8 (2017), nr 4, INHOUDSTAFEL

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 8
Pagina 13
Pagina 14
Pagina 14
Pagina 16
Pagina 18
Pagina 19

Voorwoord
De ramp van Kontich (slot)
Abraham Hans - De Spaanse Furie (slot)
WO I, het front in brieven en liederen
Edegemnaren in de Groote Oorlog
Voorwaar een bescheiden man... en een duizendpoot!
Boeken lenen en lezen in Kontich en Waarloos (deel 1)
Jozef Van Passen in de Eerste Wereldoorlog
Activiteitenkalender en Nieuws

En de inhoudstafel van alle vroegere nummers kan je HIER consulteren.

Een abonnement, inclusief lidmaadschap "Vrienden van het museum" kost 20 €, te betalen op rekeningnummer IBAN: BE77 4155 0442 2142, BIC: KREDBEBB, met de vermelding van uw naam, adres en "Reineringen".

Ben je op zoek naar oude nummers van Reineringen of publicaties die met Kontich te maken hebben? Surf dan gewoon naar www.issuu.com. Op deze webstek tik je bij "zoeken" gewoon "Reineringen" of "Kontich" of "Kontich Reineringen" in en zo kom je bij onze vroegere nummers terecht.

Zoeken in onze website

Updated: 07/02/2018
© 2003-2018 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden