Van Korbeek-Lo tot Ramskapelle

 

Van Korbeek-Lo tot Ramskapelle. Een kroniek van de eerste dagen in de de "Groote Oorlog", gesteund op de documenten nagelaten door Joseph Van Passen (Kontich), die als soldaat van het 25e Linieregiment het begin van de Eerste Wereldoorlog meemaakte.

Drie kleine notaboekjes waarin soldaat Van Passen de gebeurtenissen heeft opgetekend zoals hij die had ondergaan in de periode van donderdag 30 juli 1914, bij de mobilisatie van de eerste militaire klassen te Antwerpen, tot Allerzielen, 2 november 1914, dag waarop de poorten van een Duits krijgsgevangenkamp achter hem gesloten worden.

En verder, vergeelde foto's van kameraden en Duitse krijgsgevangenkampen, een lijst "Krijgsgevangenen der gemeente Contich" (met hun schoenmaat!), een identiteitskaart afgeleverd door een Duitse Kommandatur als Belgisch krijgsgevangene nr. 1729, programma's van toneelopvoeringen in zijn krijgsgevangenkamp Alten Grabow bij Magdeburg en later in Göttingen, tot en met de herderlijke brief van kardinaal Mercier "Patriotisme et Endurance" die met Kerstmis 1914 in alle kerken van België werd voorgelezen.

De drie kleine velddagboekjes zijn geschreven door een eenvoudige piot, op het niveau van de soldaat die het dichtst bij de aarde leeft. Ze hangen een ongelooflijk nauwkeurig beeld op van al het leed, al de miserie, maar ook van de vreugde en de ontroering die het deel zijn van de soldaat in de oorlog.

In Van Korbeek-Lo tot Ramskapelle wordt de tekst letterlijk en waarheidsgetrouw overgenomen uit het manuscript. Talrijke voetnoten verduidelijken de tekst of verhelderen beschreven oorlogsomstandigheden.

VAN PASSEN Joseph, Van Korbeek-Lo tot Ramskapelle, Koninklijke Kring voor Heemkunde, Kontich, 2003, 15 x 21 cm, 124 blz., 20 figg. Eindredactie Paul Catteeuw en Ward Teugels.
Prijs: 5,00 €, eventueel te verhogen met de verzendingskosten.

Bestel- en betaalinformatie HIER.
Pour commander et payer: voir ICI
Bestellen und bezahlen: sehe HIER
Ordering and payment information: HERE

Zoeken in onze website

Updated: 20/10/2015
© 2003 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden