Jozef Van Herck - Memorieboekje 1915

 

Memorieboekje 1915, oorlogsdagboek van Jozef Van Herck, aalmoezenier in het Belgische leger tijdens de "Groote Oorlog". Dit dagboek gaat van 26 april tot 5 december 1915. Het is kort, maar niettemin bijzonder belangwekkend: dankzij dit dagboek zijn we in staat de precieze omstandigheden van de dood van tientallen gesneuvelde Belgische soldaten te leren kennen.

Jozef Van Herck deed dienst bij de grenadiers, een belangrijk regiment in het Belgisch leger, en een regiment dat het bijzonder hard te verduren kreeg in de periode april-mei 1915. Na een aanval met chloorgas op 22 apri 1915l probeerde het Duitse leger verwoed het geallieerde front van Britten, Fransen en Belgen tussen Poelkapelle en Steenstrate ten noorden van Ieper te doorbreken. De Duitse infanterie slaagde erin de Franse linie terug te dringen, doch een verdere doorbraak werd vermeden door de Belgische grenadiers die stand hielden in deze moordende strijd bij Steenstrate.

Als aalmoezenier was Jozef Van Herck een unieke waarnemer van het strijdgewoel. Zonder zelf in de eerste lijn te moeten staan, werd de aalmoezenier, als trooster van de gewonden en stervenden, en als compagnon van brancardiers en dokters, altijd haarfijn op de hoogte gehouden van hoe het de eenheid verging. Hij was het ook die de doden hielp begraven en die bedroefden en bedrukten bij moest staan. En elk van die taken vervulde hij met grote zorgvuldigheid en plichtsbesef.

In deze zeer moeilijke omstandigheden is het dagboek van Jozef Van Herck - of het memorieboekje, zoals hij het zelf noemde - tot stand gekomen. Hij noteert soms op het moment van de gebeurtenissen zelf, of hij doet het kort daarna. Zo registreert en becommentarieert hij het moorddadige frontwerk, en geeft hij ons een zicht op de loopgravenoorlog, ontdaan van alle franje. Het brengt de lezer in een heel direct contact met de vragen van leven en dood in een oorlog.

In Memorieboekje 1915 wordt de tekst letterlijk en waarheidsgetrouw overgenomen uit het manuscript. Talrijke voetnoten verduidelijken de tekst of verhelderen beschreven oorlogsomstandigheden. Ook van de talrijke zinnen in vreemde talen vindt de lezer de Nederlandse vertaling in de voetnoten.

Wie meer wil: lees de artikelen (PDF) 'Het Memorieboek Jozef Van Herck' en 'Oorlogscorrespondentie Jozef Van Herck'.

VAN HERCK Jozef, Memorieboekje 1915, Koninklijke Kring voor Heemkunde, Kontich, 2002, 2e druk 2005, 15,5 x 21,5 cm, 128 blz., 20 figg. Eindredactie Paul Catteeuw.
Prijs: 7,00 €, eventueel te verhogen met de verzendingskosten.

Bestel- en betaalinformatie HIER.
Pour commander et payer: voir ICI
Bestellen und bezahlen: sehe HIER
Ordering and payment information: HERE

Zoeken in onze website

Updated: 20/10/2015
© 2003-2015 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden