De Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten
bestaat 50 jaar

De GASK bestaat een halve eeuw. Tijd om eens een blik over de schouder te werpen en te kijken hoe die eerste vijftig jaren zijn verlopen.

 

In de gemeenteraadszitting van 9 juli 1965 wordt met eenparigheid van stemmen de oprichting van ‘een tekenschool en een school voor toegepaste kunsten’ goedgekeurd.

Met de steun van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur zullen vanaf 11 september 1965 in de Gemeentelijke Jongensschool weekendcursussen worden gegeven. Men start met twee klassen: een klasje voor de basiscursus (leraar: architect H. Leyers) en een specialisatieklas (leraar: kunstschilder Staf Van Elzen) met specialiteiten bouwkunde, schilderkunst, publiciteitstekenen en monumentale kunsten.

Het is onmiddellijk een succes met 80 tot 90 inschrijvingen. Er worden ook vormingsreizen ingericht. In 1967 wordt Staf Van Elzen tot waarnemend directeur benoemd. Hetzelfde jaar verhuist de tekenschool naar de Antwerpsesteenweg 2 (Volkshuis).

Staf Van Elzen (1964)

Onze tekenschool kent zo een groot succes dat er al snel naar een ruimere locatie moet worden uitgekeken. Intussen heeft de gemeente het domein “Beukenhof”, Mechelsesteenweg 140 aangekocht (7/12/1971). Dit gebouw zou best als tekenschool dienst kunnen doen.

Met deze aankoop zou de gemeente kunnen genieten van een subsidie van één miljoen frank als de tuin voor het publiek wordt opengesteld.

Sommigen koesteren echter andere plannen. Het park zou kunnen dienst doen als korfbalveld (met kantine), openluchttheater, een verkeerstuin …

 

Antwerpsesteenweg 2 (1967-1973)

 

Uiteindelijk wordt het Beukenhof toch de nieuwe locatie voor onze tekenschool.

De academie neemt er haar intrek in vanaf het schooljaar 1973, samen met de muziekacademie. Deze laatste wordt echter enkele jaren later al naar de gemeenteschool in de Molenstraat overgebracht.

Ook de naam wordt gewijzigd. De “Gemeentelijke School voor Tekenen en Toegepaste Kunsten” wordt nu “Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten (GASK)”.

En de statuten worden vervangen, rekening houdend met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 12-8-1971 in verband met het kunstonderwijs.

Op 30 mei 1980 neemt Staf Van Elzen afscheid en Rik Oerlemans wordt de nieuwe directeur van onze academie.

Het aantal leerlingen blijft toenemen tot een 300. De nodige herstellingen aan de gebouwen worden uitgevoerd, samen met de installatie van een nieuwe centrale verwarming.

 

Het Beukenhof vóór de verbouwing (1988)

 

Begin 1991 wordt Bart Laerenbergh (leraar vanaf 1985) de nieuwe directeur. Zijn start is niet gemakkelijk. Het kunstonderwijs wordt op dat ogenblik totaal gewijzigd (Lentedecreet). En ondanks de stijging van het aantal leerlingen daalt het aantal gesubsidieerde lesuren.

Komt daarbij nog de krappe behuizing.

Voor het schooljaar 1995 worden 3 containerpaviljoenen van elk 70 m2  achteraan in de tuin neergepoot.

Intussen heeft het OCMW van Kontich het park en de kloostergebouwen van Altena gekocht (einde 1991). Enkele jaren later worden de kapel en de voorgebouwen voor culturele activiteiten ter beschikking gesteld van de gemeente.

In 1995 zijn er plannen om de GASK in Altena onder te brengen.

Verschillende vergelijkende studies worden uitgevoerd: renovatie Beukenhof (550 m2) plus nieuwbouw (1.200 m2) in de hof aldaar en renovatie van Altena (oppervlakte 1.785 m2). De werken in Altena zouden 4 tot 5 jaar in beslag nemen terwijl de nieuwbouw in het Beukenhof in minder dan één jaar voltooid kan zijn.

Het blijkt al snel dat de vergelijkende studies tegenstrijdige resultaten opleveren.

De discussies, die politiek gekleurd zijn, blijven duren tot 1998. Uiteindelijk kiest men voor een nieuwe vleugel in Beukenhof (verruiming van 800 m2).

Op 31 oktober volgt de eerste steenlegging, alhoewel de bouw al een heel eind is gevorderd. De steen werd gekapt door Joris Olyslaegers, een man die veel voor onze academie heeft betekend. Tijdens de werkzaamheden gaan de lessen door in het Beukenhof en in de Magdalenastraat (de vroegere bibliotheek),

Op 3 september 1999 worden de nieuwe gebouwen ingehuldigd. Bart Laerenberghs stelde dat, na werken in vrij moeilijke omstandig­heden, alles nu is samengevloeid en in even­wicht is. De academie kleurt je leven: steen- en staalmassa vormen een prachtige dialoog  met het prachtige park.

Het Beukenhof na de verbouwing (2004)

 

Sinds vorig schooljaar wordt de directie waargenomen door An Bellers & Orphee Pannekoucke. Naast tekenkunst en schilderkunst kan men inschrijven voor: studio,  animatie, graffiti, strip, vormgeving, vrije grafiek en projectatelier.

Mede als dank voor de door de GASK geleverde hulp bij ontwerp en bouw van de Kontichse reus Contios is deze zonder verwijl in de bres gesprongen om de watersnood te lenigen toen in februari 2014 de GASK door een catastrofale overstroming geteisterd werd! (Een onvergetelijk evenement: Opendeurdag/Vriendjesdag 22/02/2014 met als thema "Kunst boven water".)

De GASK heeft in ieder geval de wind in de zeilen en zet verder koers naar de volgende vijftig succesvolle jaren.

Bijdrage verzorgd door Ward Teugels, Kring voor Heemkunde Kontich.
Uit het Informatieblad van de gemeente Kontich, september 2015.

Zoeken in onze websiteCreated: 30/09/2015, Updated: 05/10/2015
© 2003-2015 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden