aHET MUSEUM VOOR
aHEEM- EN OUDHEIDKUNDE
aSTELT VOOR ...


Kontichs erfgoed en de sociale media

Communicatie is een machtig wapen in de hedendaagse maatschappij. Wie snel en goed communiceert, heeft altijd een voetje voor. Zeker als je ook de sociale media beheerst. Zo heeft Barack Obama bijvoorbeeld bij zijn eerste verkiezing als president van Amerika volop facebook en twitter gebruikt en volgens de politicologen zou hij daar een substantieel voordeel uit gehaald hebben. Net omdat hij een groter – en vooral jonger – publiek kon bereiken dan zijn toenmalige rivaal John McCain. Maar de sociale media zijn ondertussen allang niet meer het voorrecht van de jeugd. En ook niet van de politieke scene. Zo hebben grote bedrijven ondertussen conversation managers in dienst. Een nieuw beroep. Die conversation manager tekent de strategische communicatielijnen uit en zorgt o.a. voor de verbinding tussen de bedrijven en klanten met behulp van o.a. de sociale media.

Maar de sociale media doen ook hun intrede in de zachte sector. Als sociaal bindmiddel enerzijds, maar ook en vooral als een middel om met de mensen in contact te treden. En we zien dat ook in Kontich gebeuren. Een vorm van city marketing op dorpsniveau. We willen dat fenomeen vanuit heemkundig oogpunt hier toch even belichten aan de hand van een paar markante voorbeelden.

In de eerste plaats is er natuurlijk de website van de gemeente Kontich zelf die vooral op administratief vlak een rol speelt (www.kontich.be). Maar je vindt er ook een goede historische schets van onze gemeente. En via een nieuwsbrief blijf je op de hoogte van wat er allemaal reilt en zeilt.

 

Veel concreter zijn de sites die rechtstreeks met de bevolking in contact treden. Via websites, facebook of LinkedIn. Je hebt er enkele algemene (de hele bevolking) en specifieke (een doelgroep of een wijk).

Van die laatste groep is vooral de website van de wijk Altena (www.altenawijk.be) een uitstekend voorbeeld.

De website is vooral bedoeld voor de bewoners van de Altenawijk, maar hij biedt tevens veel informatie voor alle burgers en telt ondertussen bijna 40,000 bezoeken.

Met interessante weetjes over de geschiedenis, de nog steeds gecontesteerde uitspraak en zelfs een lijstje met BA’s ofte Bekende Altena’ers, zoals Abraham Hans, Staf Van Elzen en Felix Van Ransbeeck, maar ook jonge sporters zoals Eli Van Aken of Inge Op De Beeck.

Maar je kunt er ook ontdekken dat Wali Oliviers, een gekend jeugdauteur, in deze wijk woont.

Deze site kan als voorbeeld gelden voor mogelijke andere wijksites. Trekker Diederik Vranken spaart dan ook geen moeite om de webstek up-to-date te houden.

Een tweede site die onze aandacht verdient is de facebookpagina van onze reus Contios (https://nl-nl.facebook.com/ReusVanKontich). Naast een massa aan beeldmateriaal duikt hij regelmatig, maar meestal in een verrassende gedaante op. Als een soort teaser voor zijn volgende optreden. Het mag natuurlijk geen verwondering wekken dat – na zijn geboorte – Contios net in de Altenawijk zijn eerste grootse spektakel voor een massa dorpsgenoten verzorgde.

Een enorme boost voor het sociale weefsel van ons dorp, ondersteund door de sociale media. We hopen op een bisnummer in Waarloos op 21 september.
 

De heemkundige kring houdt dan weer enkele ijzers in het vuur. Naast de eigen website vind je ook een facebookpagina (met een 450 vrienden) (Kontichse-historische-weetjes). Op de pagina vind je naast algemene informatie vooral foto’s uit het archief van de kring in een poging om het verleden met het heden te confronteren. De captatie luidt: Kontich-Waarloos is een oud dorp met een eeuwenlange geschiedenis. Op regelmatige basis willen we hier historische weetjes, foto's, verhalen publiceren. Zo ontsluiten we de lokale geschiedenis voor een groot publiek op een hedendaagse manier.

De pagina op facebook wordt aangevuld met een account op LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/Kring-voor-Heemkunde-Kontich-Museum). Dat is eigenlijk de professionele tegenvoeter van facebook. Hierop vind je ernstige informatie over lezingen e.d.

Uiteraard moeten we hier ook de film- en beeldbank met de (foute) naam Azura vermelden (www.filmbankazura.be). Dit samenwerkingsverband met de omliggende gemeentes toont beeldmateriaal in alle mogelijke vormen.

We leven nu toch al een tiental jaren met het fenomeen facebook. En toch duiken er nog nieuwe tendensen op.  En eentje ervan heeft ook in ons dorp een erg voedingrijke bodem gevonden.  Het fenomeen begon in januari van dit jaar in Genk als een faceboekgroep met de titel: Ge zijt van Genk als ge… en dan moet je aanvullen. Binnen de kortste keren waren er duizenden leden. En al even snel vielen Limburg en de rest van Vlaanderen voor het fenomeen. Antwerpen heeft zelfs meer dan 25,000 leden.

Maar Kontich zou Kontich niet zijn als we niet een stapje verder gingen. Zo bestaan er nu twee (concurrerende?) groepen op facebook: Ge zijt van Kontich als ge … (met meer dan 1400 leden) (https://www.facebook.com/groups/1444670595764338/) en Ge ze van Kontich als ge … (met meer dan 700 leden) (https://www.facebook.com/groups/599016113501578/). De eerste groep meldt: Je bent van Kontich als je ... iets leuk te vertellen hebt over heden en verleden.... De tweede houdt het bij: laat je memories hier achter en laat de rest denken ... aaah ja das just.

Juist, de eerste groep schakelt over naar standaardtaal en lijkt wat professioneler, terwijl de tweede groep het bij dialect houdt. Maar tenslotte doen ze beide hetzelfde. Mensen uitnodigen om foto’s en weetjes over Kontich te posten. Ook vragen.  Dat levert naast halve waarheden en hele leugens ook interessante informatie en vooral foto’s op die vaak tijdsdocumenten zijn en anders nooit nog het daglicht zouden zien. De sociale media bewijzen hier meteen hun waarde als gegevensdrager.

Toch zou het verstandiger geweest zijn om het bij een groep te houden, want nu zit de informatie verspreid en vaak is ze zelfs dubbel.

Waar wacht overigens Waarloos op om met een dergelijk pagina te beginnen?

Het lijkt ons in ieder geval de moeite om een oogje in het zeil te houden en te zien wat de sociale media ons in de volgende jaren zullen bieden.

Tekst: Paul Catteeuw, Kring voor Heemkunde.
Uit het informatieblad van de gemeente Kontich, juni 2014.

   

HOME

Updated: 08/02/2015
© 2003 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden