Activiteiten
-----
Archeologie
------
Bibliografie
-----
Publicaties

HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN KONTICH

Sedert 1964 vonden verschillende opgravingscampagnes plaats op Kontichs grondgebied. Hierbij werden hoofdzakelijk vier sites onderzocht: de site Steenakker-Kapelleveld (1964-1993), de site Alfsberg (1972-1995), de site Blauwesteen (1989) en de site Duffelsesteenweg-Ooststatiestraat (2004-2006). Naast de grondsporen werden er ook veel archaeologica verzameld (Bronstijd, IJzertijd, Gallo-Romeinse periode, Middeleeuwen). Een mooie selectie daarvan is te bezichtigen in het Museum voor Heem- en Oudheidkunde te 2550 Kontich, Sint-Jansplein 8.

En lees ook de heemkundige "sprokkel" Het archeologisch onderzoek te Kontich, a never ending story.

1. Waarom opgravingen te Kontich?

Reeds vanaf de 18de eeuw vinden we in de archiefstukken geregeld verwijzingen naar oudheidkundige vondsten.

Zo vermeld pastoor De Lièvre in 1761 de vondst van "urnae cinerales die in het uytroeyen van het blauwensteens bosch aldaar gevonden zijn..."

Bij het planten van een bos nabij Duffelsehoek werden in 1898 nog heel wat stukken van urnen en beenderresten gevonden.

Bij het uitgraven van de diepe spoorweg werden in 1905 twee uitgeholde boomstammmen gevonden die als waterput hadden dienst gedaan.

Op de plaats Herfling werd in 1947 een Gallo-Romeinse waterput gevonden en op de hoek van de Molenstraat/Groeningenlei werd in 1953 andermaal een Gallo-Romeinse waterput gevonden.

In 1954 werd in de Peter Benoitstraat 15 bij het graven van een kuil een fragment van een urn bovengehaald met daarin nog een kleiner, geheel bewaard bijpotje met oor.

Tijdens de opgravingen van de motte aan de Reepkenslei werden in 1958 enkele Romeinse scherven gevonden.

Dit alles bracht wijlen dr. R. Van Passen, geschiedschrijver van Kontich, ertoe om op de plaats Steenakker en Kapelleveld een vroegere bewoning te vermoeden.

Op zijn aanwijzingen start in 1964 A.V.R.A. (Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie) de opgravingen te Kontich.

Hierbij werden hoofdzakelijk vier sites onderzocht: de site Steenakker-Kapelleveld (1964-1993), de site Alfsberg (1972-1995), de site Blauwesteen (1989) en de site Duffelsesteenweg-Ooststatiestraat (2004-2006). (Voor meer info, klik op de naam van de site.)

2. Belangrijke vondsten?

Naast de grondsporen werden er ook veel archaeologica verzameld. Wij onderscheiden:

a. Aardewerk: Naast primitief handgevormd aardewerk uit de IJzertijd is er luxewaar in terra sigillata en terra nigra, een grote verscheidenheid van potten, schotels, borden, kommen en kruiken uit de Romeinse periode.

Handgevormd aardewerk, IJzertijd.
(Alfsberg, opgravingen AVRA/IAP, 1991)
Kookpotten, Romeinse Tijd.
Steenakker, opgravingen AVRA, 1967-1973)

Terra sigillata, luxe-aardewerk uit de Romeinse Tijd. (Steenakker, opgravingen AVRA, 1967-1973)

b. Gebruiksvoorwerpen: IJzeren en bronzen ringen, armbanden, haar- en mantelspelden, gespen, een kommetje, een koebel, een sleutel, munten, ... Fragmenten van glazen flessen en kommen, houten en benen voorwerpen.

Bronzen mantelspelden (fibulae).
Romeinse tijd.
(Steenakker, opgravingen AVRA, 1985-86-88)
Denarius (zilver) van Hadrianus, Rome, 137 (Steenakker)

c. Religie: Een hoofdje in pijpaarde van de godin Minerva en meerdere fragmenten van een beeldje van de godin Venus. Een intaglio met daarin gekrast een graanhalm, een raaf en de hoorn des overvloeds, symbolen van de god Apollo Sol.

Minerva-kopje in terracotta, Romeinse tijd (Steenakker, opgravingen AVRA, 1964.)
Intaglio (gegraveerde onyxsteen), met korenaar, hoorn des overvloeds en raaf op halfzuil of altaar, symbolen voor de god Apollo. Romeinse tijd.
(Steenakker, opgravingen AVRA, 1964-1973.
)

Al deze voorwerpen zijn te bezichtigen in het Museum voor Oudheid- en Heemkunde te Kontich, open elke zondag van 14u00 tot 17u00. Gratis toegang en vakkundige rondleiding.

Zoeken in onze website
Created: 16/03/2006; Updated: 22/03/2017
© 2003-2017 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden