STEENAKKER-KAPELLEVELD


Van 1964 tot1970 graaft A.V.R.A. onder leiding van Dr. F. Lauwers op het perceel "Steenakker" te Kontich-Kazerne. In 1970 tot 1972 worden deze opgravingen uitgebreid naar het noordelijker gelegen perceel "Kapelleveld". Van 1985 tot 1988 wordt onder leiding van H. Verbeeck en in samenwerking met de Nationale Dienst voor Opgravingen, daarna Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (I.A.P.), thans Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), het archeologisch onderzoek op het terrein, ten zuiden van de "Steenakker" gelegen, verdergezet. In 1993 wordt het terrein tussen de "Steenakker" en het "Kapelleveld" door het I.A.P. opgegraven.

Algemeen opgravingsplan site Steenakker-Kapelleveld

 

Naast sporen uit de Brons- en de Midden-IJzertijd vermelden wij op het einde van de 1ste eeuw v. Chr. een kleine IJzertijdnederzetting geconcentreerd rond een vermoedelijk Keltisch heiligdom (opgravingsplan, A).

Vanaf de tweede helft van de 1ste eeuw n. Chr. ontstaat een honderdtal meter meer zuidwaarts een Gallo-Romeins dorp bestaande uit een tempelcomplex (opgravingsplan, B), minstens een tweetal straten (opgravingsplan, C1 - C2), telkens geflankeerd door verscheidene houten gebouwen (opgravingsplan, H) die er met hun korte zijde naar gekeerd staan. Daarachter liggen meerdere boerenerven bestaande uit een woning, een stal of schuur. een graanzoldertje en een erf met waterput. Aan de rand van deze nederzetting concentreren zich de artisanale activiteiten zoals ijzerertsoventjes en een pottenbakkersoven (opgravingsplan, P).

Maquette van de Gallo-Romeinse tempel van Kontich

Bibliografie:

LAUWERS F., 1971, De Gallo-Romeinse opgravingen te Kontich, Handelingen 41ste Congres der Fed. Van Kringen van Oudheidkunde en Geschiedenis van België - Mechelen 3-6.IX.1970, II, Mechelen, 50-57.

LAUWERS F., 1974, Gallo-Romeinse opgravingen op het Kapelleveld te Kontich, Handelingen Archeologisch Congres - Tongeren 11-14.XI.1971, Publikaties Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren 19, Tongeren, 117-125.

VERBEECK H., LAUWERS F. & DE BOE G., De Gallo-Romeinse nederzetting te Kontich, Archeologia Belgica II, 1986-1, 59-64.

VERBEECK H. & LAUWERS F., De Gallo-Romeinse nederzetting te Kontich, interimverslag 1986, Archeologia Belgica III, 1987, 139-144.

ANNAERT R., Aanvullend onderzoek van de Gallo-Romeinse nederzetting Kontich-Kapelleveld (prov. Antwerpen), interimverslag 1993, Archeologie in Vlaanderen IV, 1994, 85-93.

VERBEECK H., Le Temple Gallo-Romain à Kontich-Kazerne (B. Prov. d'Anvers), Acta Archeologica Lovaniensa, Monographiae 13, 2001, 197-206.

DE BEENHOUWER J., Terracotta statuettes depicting Venus and Minerva in the Roman sanctuary of Kontich-Kazerne (B. Prov. Antwerpen), Acta Archeologica Lovaniensa, Monographiae 13, 2001, 207-216.

REYNS N., VERBEECK H. & BRUGGEMAN J., Archeologisch onderzoek op de Steenakker en het Kapelleveld te Kontich. Synthese van de opgravingscampagnes op de site Kontich-Kazerne tussen 1964 en 1993, AVRA Monografie 3, 2017: A4-formaat, 342 blz met 315 figuren waarvan vele in kleur, aldaar aanschaffen aan de prijs van 35,00 euro (29,00 euro voor leden AVRA). Lees meer...

(Henri Verbeeck)

Zoeken in onze website
Created: 16/03/2006; Updated: 01/05/2017
© 2003-2017 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden