DUFFELSESTEENWEG-OOSTSTATIESTRAAT


Nederzettingssporen uit de IJzertijd en de Middeleeuwen te Kontich,
Duffelsesteenweg-Ooststatiestraat.

Sinds het decreet in verband met de Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 30 juni 1993 dient voor elk archeologisch onderzoek voorrang te worden gegeven aan bedreigde sites. Dit betekent: sites waarvan de archeologische ondergrond kan vernietigd worden door bouw- of infratructuurwerken moeten eerst worden opgegraven (zodat de informatie kan worden gered); de andere sites laat men beter zo.

De toekomstige woonverkaveling tussen Ooststatiestraat en Duffelsesteenweg vormde zo een bedreigde site.

Tijdens het vooronderzoek in 2004 kwamen hier belangrijke bewoningssporen uit de IJzertijd aan het licht.

Op verzoek van de Afdeling Monumenten en Landschappen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) en in opdracht van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) verrichtte de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (A.V.R.A.) van dinsdag 05 juli tot dinsdag 19 juli 2005 een noodopgraving op de toekomstige woonverkaveling op dit terrein.

Van de in totaal 4403 m² grote zone met archeologische sporen werden 1162 m² onderzocht.

Sleuven I en II tijdens de opgravingen

Sleuf IV tijdens de opgravingen

Naast een belangrijke kuil uit de Midden-IJzertijd en een waterput uit de 10-11de eeuw werden nog de plattegrond van vier, mogelijk vijf, ijzertijdconstructies ingetekend. Het betreft hier de volledige plattegrond van een gebouw van 12,25/12,50 x 6,00/6,25 m bestaande uit een wandgreppel met steunberen langs de buitenzijde. In deze wandgreppel werden op regelmatige afstand de restanten van een verticale paal ingetekend. Ongeveer in het midden van elke lange zijde bevindt zich een 1,75 m brede ingang gevormd door meerdere palen die naar buiten staan gekeerd. Het ontbreken van opstaande palen in de zuidoostelijke korte zijde doet ons ook hier een 1 m brede ingang vermoeden.

Verder nog een tweetal vierpostenspijkers en één zespostenspijker, respectievelijk van 2,00 x 1,75 m, 2,00 x 1,40 m en 3,50/3,75 x 2,00 m.

Sleuf I, deel plattegrond IV

Tenslotte nog een 10-tal paalkuilen die twee parallellopende lijnen vormen op 2,75 m van elkaar gelegen en nog minstens over een lengte van 4,75 m konden ingetekend worden. Mogelijk vormen zij het restant van de plattegrond, die door één van de 5 middeleeuwse of post-middeleeuwse greppels wordt oversneden.

Sleuf I, intekenen van de coupes

Naast de scherven handgevormd aardewerk waaronder een fragment van een lappenschaal en de scherven van drie kruiken rood beschilderd middeleeuws aardewerk, vonden wij nog een halve molensteen en verscheidene fragmenten van Romeinse tegulae en imbrices. Deze laatste kwamen echter uitsluitend uit een middeleeuwse context. Tenslotte vonden wij nog een merkwaardige paalkuil waarin onderaan de volledige bodem van een misbaksel handgevormd aardewerk lag.

Hoewel deze opgraving slechts een summier idee biedt van de totale nederzetting mogen wij, mede dankzij de inzet van meerdere A.V.R.A.-leden, best tevreden zijn met de bekomen resultaten. Wij hopen dan ook in de toekomst het resterende deel van deze site te kunnen onderzoeken.

Een tweede opgravingscampagne had plaats van 4 tot en met 15 juli 2006. Voor een dag-tot-dag-verslag klik hier.

(Henri Verbeeck, oktober 2005 & juli 2006.)

Zoeken in onze website
Update: 23/03/2017
© 2003 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden