Activiteiten
-----
Archeologie
------
Bibliografie
-----
Publicaties


BIBLIOGRAFIE

De heemkundekring van Kontich bezit een zeer diverse collectie boeken en monografieën. Boeken van de stichter en eerste voorzitter E.H. dr. Jozef Van Herck vulden bij zijn afscheid aan de kring mee de al bestaande bibliotheek. Sindsdien werd de collectie nog verder uitgebreid met tientallen schenkingen en aankopen. De onderwerpen die aan bod komen zijn: algemene en lokale geschiedenis, geografie, heem- en volkskunde, archeologie, textiel en merklappen en catalogi van tentoonstellingen. Deze bibliotheek bevat ca 3000 werken.

Momenteel wordt deze heemkundige collectie digitaal geļnventariseerd.

Een eerste voorlopig bibliografisch rapport, gerangschikt op auteur met minimale gegevens, is HIER beschikbaar als PDF-lijst.

En klik HIER voor het bibliografisch rapport met alle mogelijk gegevens, dus ook het trefwoordnummer (PDF-lijst).

Deze bibliografie wordt gaandeweg verder opgebouwd en maandelijks komen er zo'n 150 à 200 nieuwe titels bij.

Deze collectie kan ter plaatse geconsulteerd worden in het Documentatiecentrum, Duivenstraat 22 te 2250 Kontich, elke maandagavond tussen 20h00 en 22h00.

*****

Naast de heemkundige bibliotheek is de kring ook in het bezit gekomen van de bibliotheek van het begijnhof van Lier. De bibliotheek van het convent werd indertijd van de vernietiging gered door Jozef Van Herck. Deze werken werden niet opgenomen in de heemkundige bibliotheek, maar worden apart als een afzonderlijke collectie preciosa bewaard (ca 350 werken).

Deze collectie is digitaal geļnventariseerd, zowel op auteur (PDF-lijst) als op jaartal (PDF-lijst).

Consultatie ter plaatse is voor deze collectie is evenwel (nog) niet mogelijk.

*****

Ook onze collectie doodsprentjes (ruim 17.000 stuks, vanaf 1750) is digitaal geïnventariseerd; een beperkte versie van deze digitale inventaris met naam van de overledene, geboorteplaats en -datum, overlijdensplaats en -datum, naam 1e echtgenoot/echtgenote is hier als PDF beschikbaar.

We werken momenteel aan de digitalisatie van onze collectie doodsbrieven (ruim 7500 stuks, vanaf 1775). Een eerste levering van deze inventaris, met bijna 2300 doodsbrieven, is nu hier als PDF beschikbaar (met naam van de overledene, geboorteplaats en -datum, overlijdensplaats en -datum, naam 1e echtgenoot/echtgenote).

Deze collecties kunnen ter plaatse geconsulteerd worden in het Documentatiecentrum, Duivenstraat 22 te 2250 Kontich, elke maandagavond tussen 20h00 en 22h00.

Zoeken in onze website


Updated: 22/03/2017
© 2003-2017 - MuseumKontich - Alle rechten voorbehouden